ساعت۲۴-مهدی طارمی در دیدار دوستانه با روسیه باز هم خوش درخشید.

روس ها از دو سه سال قبل دنبال مهدی طارمی هستند. قربان بردیف علاقه زیادی دارد تا مثل سردار، مهدی را هم به روسیه ببرد ولی طارمی تا این لحظه برای رفتن به اروپا مقاومت کرده است.

بی شک با عملکردی که مهدی در بازی سه شنبه داشت حالا سفت و سخت تر با پیشنهاد روس ها مواجه می شود. خود سردار هم علاقه زیادی دارد مهدی به روسیه برود.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما