بنابر اعلام فیفا باشگاه استقلال موظف است که ۳۷۰ هزار دلار به این مهاجم کروات پرداخت کند و تنها ۳۰ روز برای پرداخت این هزینه ی سنگین مهلت دارد و در صورت عدم پرداخت این جریمه دچار محرومیت خواهد شد.
[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما