نوشته‌های تازه

والیبال و بسکتبال، دو ورزش خیلی متفاوت است، و در عین حال بسیار به طور یکسان. هر دو نیاز به تمرکز بر یک برنامه آموزشی متعادل، که گروه های خاص از عضلات را هدف قرار. آموزش نیاز به اطمینان حاصل شود که چابکی، سرعت، و توانایی پرش عمودی خود را به حداکثر خود را به ارمغان آورد. شما نیاز به با نگرش خود را و قدرت ذهنی نسبت به تمرینات منظم خود را آغاز خواهد شد.

نگرش شما و قدرت ذهنی خود را آزمایش خواهد شد. اگر بودن در سطح بالای رقابت است که در آن شما می خواهید، پس از آن شما باید برای آن کار می کنند. اگر نگرش خود را و قدرت ذهنی خود را متمرکز نیست، شما هرگز تمام شما می توانید تبدیل شده است. نگرش شما کمک می کند تا شما را به تمرکز و قدرت ذهنی خود را باعث می شود شما تمرکز می کنند. تنها زمانی که هر دو در محل هستند، شما را به پتانسیل کامل خود را بهتر.

شاید مهم ترین بخش از هر برنامه آموزش تغذیه است. چه تعداد زیادی از ورزشکاران نمی دانند این است که آموزش است چه چیزی باعث ایجاد ماهیچه های خود را، برنامه تغذیه ای درست نیست. هنگامی که تغذیه خود را به درستی تنظیم شده است، هر بخشی از بدن تنظیم شده و آسیب را پایین نگه داشته. کاهش کوتاه نمی تواند انجام شود که آن را به تغذیه می آید.

یک مربی شخصی است که می داند چه کار می کند و چه چیزی به همراه ندارد. اما همه موافق، تفکر است که انجام چند تمرین ۴ یا ۵ بار در هفته است که مورد نیاز. نکته تاسف است که شما می توانید تمرین را در خود و واقعا احساس سوختگی، اما شما ممکن است آموزش گروه های عضلانی و فیبر مناسب برای نیازهای خاص خود را.

بسیاری از ورزشکاران به سادگی تا به دنبال رویاهای خود را به خاطر از کم و یا هیچ بهبود است. چه چند بار مورد است این است که آنها نشده است آموزش به درستی، و کردم آن هیچ ربطی به توانایی خود است. بیشتر به آموزش از آموزش وجود دارد، شما باید بدانید که چگونه به درستی آموزش. و مسئولیت خود را به درک چگونه به قطار، و اگر برنامه زیر را یک حق است. اگر آن را احساس اشتباه است، پس اشتباه خود را!

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما